قیمت آسانسور

این شاخص نقش بسیار مهمی در تصمیم سازندگان و نصابان آسانسور برای خرید دارد .

بدیهی است که هر چه قیمت مناسب تر باشد مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید از ما پیدا میکند .

اما شاخص های بسیار متنوعی در قیمت یک پکیج آسانسور تاثیر گذارند .

ازجمله نرخ ارز ، ظرفیت آسانسور ، تعداد توقفهای آسانسور ، نوع موتور ، نوع ریل و….

ولی بدیهی است که نرخ ارز متاسفانه این روزها تمامی این شاخصها را تحت تاثیر قرار میدهد .

اما از نرخ ارز که گذر کنیم یکی از مهمترین عوامل در مشخص کردن قیمت ، ظرفیت آسانسور است .

در حال حاضر ظرفیت آسانسورها از 4 نفره تا 21 نفره متغیر است .

بدیهی است که هر چه ظرفیت آسانسور بالاتر برود هزینه تمام شده آن نیز بالاتر خواهد بود .

نکته تاثیر گذار دیگر در قیمت آسانسور تعداد توقفهای آن است .

علت آن هم این است که هر چه تعداد توقفها بیشتر باشد در نتیجه متریال بیشتری مورد نیاز است .

به طور مثال درب آسانسور ، ریل آسانسور ، سیم بکسل آسانسور ، تراول کابل آسانسور و…..

البته موارد دیگری نیز هستند که در این مقال نمیگنجد .

در ساختمان بازار شما میتوانید بهترین قیمت و کیفیت را تهیه نمایید .

 

قیمت آسانسور این شاخص نقش بسیار مهمی در تصمیم سازندگان و نصابان آسانسور برای خرید دارد . بدیهی است که هر چه قیمت مناسب تر باشد مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید از ما پیدا میکند . اما شاخص های بسیار متنوعی در قیمت یک پکیج آسانسور تاثیر گذارند . ازجمله نرخ ارز ، ظرفیت آسانسور ، تعداد توقفهای آسانسور ، نوع موتور ، نوع ریل و.... ولی بدیهی است که نرخ ارز متاسفانه این روزها تمامی این شاخصها را تحت تاثیر قرار میدهد . اما از نرخ ارز که گذر کنیم یکی از مهمترین عوامل در مشخص کردن قیمت ، ظرفیت آسانسور است . در حال حاضر ظرفیت آسانسورها از 4 نفره تا 21 نفره متغیر است . بدیهی است که هر چه ظرفیت آسانسور بالاتر برود هزینه تمام شده آن نیز بالاتر خواهد بود . نکته تاثیر گذار دیگر در قیمت آسانسور تعداد توقفهای آن است . علت آن هم این است که هر چه تعداد توقفها بیشتر باشد در نتیجه متریال بیشتری مورد نیاز است . به طور مثال درب آسانسور ، ریل آسانسور ، سیم بکسل آسانسور ، تراول کابل آسانسور و..... البته موارد دیگری نیز هستند که در این مقال نمیگنجد . در ساختمان بازار شما میتوانید بهترین قیمت و کیفیت را تهیه نمایید .  
X